Hvorfor Bridge

Med Bridge som din bedriftsmegler får du et rådgivningsselskap som evner å se helheten knyttet til en virksomhetsoverdragelse.

Det har etter hvert blitt vanlig å benytte seg av en bedriftsmegler når man skal selge sin virksomhet. Med en god bedriftsmegler oppnår man bedre priser, samtidig som man ikke trenger å bruke store deler av sin tid på en prosess man kanskje ikke er helt komfortabel med.

Bridge har i likhet med mange andre bedriftsmeglere bred kompetanse og kunnskap knyttet til det å finne gode kjøpere/selgere. I tillegg er vårt fokus også rettet inn mot at du som kunde skal ha en god prosess, og at vi som leverandør skal levere tjenester ut over de tradisjonelle bedriftsmeglingstjenestene.

Vårt løfte til våre kunder er:

•Vi skal være grundige og nøyaktige
•Vi skal være engasjert og lyttende
•Vi skal lære å kjenne ditt selskap og bransje
•Vi skal fokusere på dine mål
•Vi skal finne den rette kjøper/selger
•Vi skal gjennomføre transaksjonen på en trygg og effektiv måte

Kort sagt: «Vi gjør eierskiftet mulig»