Rådgivere

Odd Erik (Skip) Skippervold

Managing Partner

(+47) 97 15 09 13 / skip@bridgebedriftsmegling.no / Linkedin

Skip har lang fartstid som leder for såvel norske som internasjonale selskaper. Han har 32 års erfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv, med lang og bred erfaring innen oppkjøp og salg av bedrifter. Han var konsernsjef i Itera Consulting Group ASA, og under hans ledelse vokste selskapet fra 30 til 400 konsulenter og ble børsnotert. Skip har lang gründererfaring og har utviklet og solgt flere egne selskap blant annet til ledende internasjonale aktører. Han har utdannelse fra Norges Markedshøyskole.

Frank Martinsen

Partner

(47) 913 02 982 / frank@bridgebedriftsmegling.no / Linkedin

Frank Martinsen har 10 års erfaring som revisor og konsulent i KPMG. De siste 15 årene har han vært finansdirektør (CFO) i ulike selskaper. Hovedtyngden av CFO erfaringen har han fra konsulentvirksomheter innenfor IT (Itera ASA) og PR/kommunikasjon (Gambit H&K AS). Gjennom stillingene som CFO har han vært med på oppkjøp og salg av selskaper, samt foretatt verdivurderinger. Han har videre bred erfaring fra styrearbeid, herunder 10 år som styresekretær i et norsk børsnotert selskap.
Han har sin utdannelse fra Handelshøyskolen BI og Norges Handelshøyskole (NHH).

Knut Ottem

Partner

(+47) 90 74 91 00 / ko@bridgebedriftsmegling.no / Linkedin

Ottem har hatt en rekke tunge lederoppdrag innen norsk næringsliv, spesielt innen IT-bransjen. Han arbeidet 11 år som adm.dir. for ErgoGroup og han vært MFH for Posten Fjernhandel og Posten Logistikk. Før dette har Ottem vært administrasjonsdirektør i Statfjord B og Statfjord C, direktør i Fabritius, viseadministrerende direktør i NSI. Han har sittet i en rekke styrer, som oftest som styreleder.
Ottem er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Erik Hartvig-Larsen

Partner

(+47) 90 10 49 99 / erik@bridgebedriftsmegling.no / Linkedin

Hartvig-Larsen har en omfattende karriere innen selskapsledelse, investeringer, eiendom og prosjektledelse. Han har bl.a vært adm. dir. for Investra ASA, Schneider Norge AS, Front End Data Systems AS and A. Hartvig Larsen AS. Han er styreformann for en rekke skandinaviske selskap.
Hartvig-Larsen er siviløkonom fra Universität Erlangen-Nürnberg.

Per T. Rødland

Partner

(+47) 99 54 72 32 / per@bridgebedriftsmegling.no / Linkedin

Rødland har mange år med erfaring innen finans fra ledende investeringsbanker og rådgivingsselskap som blant annet Merrill Lynch, Haver Analytics, Corporate Advice and Research, Handelspartner Securities og Charles Schwab. Han har toppleder- og gründererfaring innen finans, IT, handel, import og markedsføring. Rødland har verdifull innsikt i forretningsutvikling og strategi, og han har vært rådgiver for en rekke selskap.
Han har en Master of Business Administration (MBA) med konsentrasjon innen finans fra CLU School of Management.

Knut Harald Nylænde

Partner

(+47) 47 00 00 00 / knut@moxie.no / Linkedin

Grunnlegger og daglig leder i investeringsselskapet Moxie AS. Han har jobbet som statsautorisert revisor og manager i et revisjonsselskap. Nylænde var CFO og senere konsernsjef (CEO) i et internasjonalt investerings- og handelsselskap. Nylænde er blant annet kjent for sin strategiske forståelse samt for sin ekspertise i å identifisere og investere i selskaper med vekstpotensial. Nylænde har de siste 15 årene arbeidet med etablering, kjøp, finansiering, utvikling og salg av en rekke virksomheter i Norge og i utlandet. Han fikk sin utdannelse ved Handelshøyskolen BI og Norges Handelshøyskole (NHH).

Per Bjorstad

Partner

(+47) 93 01 90 82 / pb@bridgebedriftsmegling.no / Linkedin

Bjorstad har en omfattende karriere innen salg og ledelse fra IT-næringen i firmaer som Norsk Data, Siemens og Software Innovation. I de senere årene har han opparbeidet betydelig erfaring fra etablering og kommersialisering av gründerselskap, egne og andres. Sentrale stikkord er innovative forretningsmodeller, finansiering og internasjonalisering. Bjorstad har etablert eget rådgivningsfirma i Berlin.

Han har og har hatt en rekke styre- og styrelederverv.

Bjorstad er siviløkonom fra Universität des Saalandes