Våre tjenester

Bridge tilbyr et fullverdig tjenestespekter til våre kunder. Vi tilbyr finansiell, strategisk og taktisk rådgivning ved virksomhetsoverdragelser og kapitaltilførsel. Vår kjernekompetanse er innen bedriftsmegling, og vi har  ekspertise for å sikre at våre kunder oppnår et sluttresultat som er optimalt ut fra ståsted og ønsker.

Vårt tjenestespekter omfatter alle aktuelle områder knyttet til eierskiftet. Dette gjør at vi sammen med deg kan skreddersy en leveranse som altcoins er optimal på tid og penger.

Eierskifte

Salg av virksomhet

Kjøp av virksomhet

Generasjonsskifte

Verdivurdering

Verdiutvikling

Andre tjenester