Andre tjenester

Bridge tilbyr et spekter av tjenester tilknyttet vår kjernevirksomhet.

  • – Rådgivning i en salgsprosess hvor kjøper allerede er funnet
  • – Innleie av ledelse eller nøkkelpersonell
  • – Fusjoner
  • – Ledelsesinitierte oppkjøp (MBO, LBO, MBI)
  • – Strategiske allianser/joint ventures
  • – Kapitaltilførsel
  • – Operasjonell og finansiell restrukturering
  • – Skatte- og avgiftsrådgivning