Generasjonsskifte

Generasjonsskifte er ikke nødvendigvis bare en prosess hvor man overlater virksomheten til neste generasjon innen slekten. Vi møter mange av de samme utfordringene i alle endringer som medfører at yngre krefter kommer inn som ledere og/eller eiere. I tillegg til de øvrige problemstillingene og oppgavene innen eierskifte, vil et generasjonsskifte også ofte bringe med seg andre utfordringer det er viktig å styre på en god måte. Generasjonsskifte til slekt Ved generasjonsskifte til slekt er kanskje ikke verdsettelsen det viktigste parameteret. Vel så viktig i en slik prosess er de menneskelige relasjonene, forholdet til andre arvinger, gradvis nedtrapping eller brå slutt, sikring av pensjon etc. Ofte vil det i en slik prosess være like viktig å benytte en ekstern rådgiver for å sikre at prosessen blir god for alle involverte parter. Bridge vil i en slik prosess være pådriver for åpenhet og rettferdighet, noe som vi mener vil sikre gode personlige relasjoner også etter at generasjonsskiftet er foretatt. I tillegg vil vi selvfølgelig også legge til rette for at skiftet skjer optimalt i forhold til skatter og avgifter. Generasjonsskifte utenfor slekten Med generasjonsskifte utenfor slekten tenker vi først og fremst på at yngre mennesker kommer inn både i ledelse og som eiere i bedriften. Her vil prisfastsettelsen naturlig nok være en vesentlig del av prosessen, på samme måte som ved et rent salg. Dog vil man også her få utfordringer som sikring av pensjon, gradvis nedtrapping eller brå slutt. Også i denne prosessen er det viktig å ha fokus på åpenhet, da partene ofte i ettertid skal samarbeide over tid, noe som etter vårt syn best fremmes ved respekt mellom partene.