Salg av virksomhet

Å selge sin egen virksomhet er ofte en stor og tung beslutning, hvor tankene og problemstillingene ofte kan virke å hope seg opp. Hvor mye kan jeg få, hvor lang tid tar det, hva skjer med mine ansatte, beholdes merkenavn, hvordan sikrer jeg meg et korrekt oppgjør etc. Bridge vil som din partner være med å svare på alle disse spørsmålene, og samtidig trygge din opplevelse i salgsprosessen, slik at du får en god opplevelse og unngår problemer eller negative følelser i etterkant. Sammen vil vi finne den prosessen som er riktig for deg.

I tillegg til dett vil vi selvfølgelig gjøre vårt ytterste til at du kommer best mulig ut av det økonomisk. Dette vil vi blant annet sikre ved å ha fokus på å finne riktig kjøper og riktig transaksjonsstruktur.

Riktig kjøper
De aller fleste ønsker å befinne seg i en situasjon hvor flere potensielle kjøpere byr over seg i en salgsprosess. Ved salg av en virksomhet er det dog etter vår erfaring ikke mengden av kjøpere som ico bestemmer den endelige salgsprisen, men evnen til å finne den ene kjøperen som evner å se virksomhetens sanne verdi. Det er nemlig ikke bare virksomhetens egen inntjening som påvirker en salgspris. En strategisk riktig kjøper vil både kunne se synergieffekter ved et oppkjøp som gjør at hans samlede forventede inntjening øker ut over det som genereres fra den overdratte virksomheten. Samtidig kan det være at virksomheten som ønskes solgt ikke klarer å ta ut sitt fulle potensiale som følge av manglende økonomi eller kompetanse. For en kjøper som kan bringe dette med seg, vil betalingsviljen være større enn om man bare vurderte denne virksomheten isolert. Vår målsetting i Bridge er følgelig å finne den rette kjøperen og ikke bare en kjøper.

Riktig transaksjonsstruktur
Ved et eierskifte vil man ofte kunne velge mellom ulike metoder for gjennomføring av transaksjonen. Dette kan være salg av aksjer, salg av innmat, fusjoner/fisjoner, betaling over tid, pris avhengig av resultater over tid, etc. Hvilken oppgjørsform som velges vil i stor grad kunne påvirke den endelige salgssummen du som selger mottar. For å oppnå best mulig avtale for deg som selger vil Bridge foreta en omfattende vurdering av hvilke alternativer som er aktuelt i det enkelte tilfelle, og også implementere dette i vårt søk etter riktig kjøper.