Verdiutvikling

Bridge vil bevisstgjøre omkring bedriftens utfordringer og muligheter for å bedre verdiutviklingen.

Før man tar stilling til hvor mye en virksomhet er verdt, vil det ofte være nyttig å foreta en intern vurdering på egen inntjening, og se på hvilke områder man kan forbedre for å få opp virksomhetens verdi. Her vil Bridge med sin brede og gode kompetanse kunne være en viktig sparringspartner for bedriften. I korte trekk vil en slik vurdering ta for seg mulighetene for kostnadsredusering, optimalisering av produktsammensetningen og organisasjonsstrukturen, samt se på muligheter for risikoredusering. Noen av de tiltakene som eventuelt vil bli foreslått vil trenge tid til å få gjennomført. Dette kan medføre at salgsprosessen bør vente til de er blitt gjennomført, men det kan også være momenter som aktuell kjøper kan gjennomføre selv, og som han kan være villig til å betale for selv om de ikke er gjennomført. Følgelig bør man etter vårt syn foreta en slik vurdering, selv om man ikke ønsker å gjennomføre slike endringer selv.

Les mer om vår verdiutviklingsprosess