Verdiutviklingsprosess

Alle virksomheter ønsker å utvikle verdien positivt. Enten det gjelder den generelle driften eller at man gjør forberedelser til salg (kler opp bruden). Denne prosessen kan det ofte være fornuftig at utenforstående ser på med ”friske øyne”.

• Vi går gjennom den finansielle situasjonen og rydder der vi ser muligheter for forbedringer.

• Vi vurderer den operasjonelle siden i virksomheten og iverksetter forbedringsprogrammer.

• Kontraktsmessige og juridiske forhold blir avklart og ordnet.

• Patenter og rettigheter gjennomgås.

• Vi får orden på dokumentasjon og protokoller.

• Optimaliserer ledergruppen.

• Etablerer og tilpasser kontroll- og rapporteringssystemer.

• Ser på miljømessige utfordringer.

• Vurderer de fysiske fasilitetene. Forbedringspotensial i virksomhetens lokaler?

• Vi bistår med å rydde opp i forhold mellom eier og virksomhet.

• Bistår med forbedring av forretningsplan.

graf